Principy práce

Zpracovávání finančního a mzdového účetnictví, jakož i poradenství v účetnictví a v daňovém právu se ve společnosti Lautia řídí následujícími principy práce:

  • účtování je prováděno dodavatelským způsobem s možností využití stálého online zákaznického připojení k nahlížení a vystavování dokladů;
  • účetnictví klienta zpracovává samostatný účetní - kromě běžné účetní agendy zajišťuje navíc stálý styk s klientem a s orgány státní správy;
  • systém dvojí kontroly - samostatný účetní řeší účetní případy za spolupráce s daňovým poradcem, popř. auditorem (daňový poradce je jedním ze společníků společnosti a auditor má se společností uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci);
  • princip zastupitelnosti - kvalifikovaný personál umožňující převzetí agendy v případě náhlého výpadku pracovní sily; 
  • synergie zárukou spolehlivosti - daňové přiznání daně z příjmu zpracovává na základě podkladů samostatného účetního zkušený daňový poradce;
  • zabezpečení dat  - data jsou chráněna systémem několikanásobné ochrany za pomoci technologie redundantních diskových polí a jsou denně zálohována mimo jejich uložiště;
  • bezpečnost garantována - společnost Lautia s.r.o. má ode dne svého vzniku uzavřenu profesní pojistku na případné způsobené škody.