Mzdové účetnictví

Důvěru v platební schopnost zaměstnavatele a atmosféru na pracovišti může narušit i pouhé onemocnění mzdové účetní. Společnost Lautia proto nabízí klientům služby svého týmu vzájemně zastupitelných odborníků z úseku zpracování mezd.

Mzdové účetnictví klienta vždy vede samostatně pracující mzdová účetní, která kromě běžného zpracování měsíčních mezd na základě dodaných podkladů také:

  • vyhotovuje veškerá hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny;
  • přihlašuje a odhlašuje zaměstnance;
  • zpracovává roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
  • zastupuje klienta při kontrolách orgánů státní správy.

 

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se Lautia, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.