Daňové poradenství

Pravděpodobnost úspěchu při jednání s pracovníky finančního úřadu se zvyšuje s rozsahem znalostí zákonů a vládních nařízení a s mírou zkušeností z předchozích setkání.

Společnost Lautia je zapsána v komoře daňových poradců ČR jako právnická osoba, která nabízí klientům zastupování v míře závislé na jejich požadavcích, tj. od korespondence až po osobní kontakt.

Daňové poradenství zajišťuje jednatel společnosti Luděk Vaňkát, který je v Komoře daňových poradců zapsaný pod evidenčním číslem 2319. Jeho odborné vzdělání navíc podtrhuje certifikát - bilanční účetní č. 1313, jehož je držitelem. Kromě samostatného daňového poradenství, lze prostřednictvím L. Vaňkáta využít možnost odkladu podání daňového přiznání o tři měsíce proti řádnému termínu.

Cena za daňové poradenství se stanovuje dohodou mezi daňovým poradcem a klientem. V případě, že jde o klienta, který má zájem o komplexní osobní zastupování, nebo jehož účetnictví zpracovává Lautia, jsou služby daňového poradce cenově zvýhodněny.

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se Lautia, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.