Auditorská činnost

Komplexní klientská péče Lautia v oblasti financí a účetnictví spočívá také ve zprostředkovávání činnosti nezávislých auditorů. Společnost spolupracuje s certifikovanými odborníky, kteří disponují zkušenostmi z práce nejen pro komerční, ale i nekomerční subjekty.

Spolupracující auditoři: Ing. Petr Špička, Ing. Milena Sosvorová, Ing. Jaroslava Houšová

Nad rámec služeb poskytovaných klientům, jimž zpracovává účetnictví společnost Lautia, provádí smluvní auditoři tzv. průběžný audit a průběžnou kontrolu veškerých účetních a daňových případů.

 

 

Garance bezpečí:
Při poskytování těchto služeb se Lautia, s. r. o., zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které vyplynou z práce pro klienta. Společnost rovněž přijímá povinnost uhradit v rámci náhrady škody sankce uplatněné orgány státní správy z titulu nekvalitního nebo nesprávně vedeného účetnictví.